Nadoplati bon

Kupi bon online kreditnom karticom i dobivaš 10% više na bonus računu.

Provjeri jesi li na Simpa tarifi!
Pošalji SMS A na 13636 i odaberi broj 5. Ako nisi,
provjeri kako postati Simpa.

1. Odaberi način nadoplate

2. Odaberi vrijednost bona

Cijena od 27,50 kn uključuje Naknadu za uporabu neuparenog RF spektra u iznosu 2,50 kn. Korisnik dobiva dodatnih 2,75 kn (10% cijene bona) na bonus računu.

3. Upiši broj koji želiš nadoplatiti

Pošalji poruku vlasniku broja koji nadoplaćuješ:

Mogući broj znakova za upis: 100.

Nadoplati bon