Valjanost bona

Vrijeme valjanosti Simpa bonova

  • 10 dana za bon od 25 kn
  • 60 dana za bon od 50 kn
  • 120 dana za bon od 100 kn
  • 180 dana za bon od 200 kn

U razdoblju od 270 dana po isteku valjanosti Simpa bona, moći ćeš samo primati pozive te nadoplatiti svoj Simpa račun. Nakon isteka tog razdoblja, tvoj Simpa broj bit će deaktiviran te će se, nakon isteka sljedećih 180 dana, moći dodijeliti drugom Simpa korisniku.

Valjanost SIM kartice iznosi 90 dana od trenutka aktivacije ukoliko u međuvremenu ne nadoplatiš račun bonom.