Valjanost bona

Valjanost bona je period u kojem će tvoja SIM kartica biti aktivna (da možeš koristiti sve Simpa usluge), a počinje se računati od trenutka nadoplate računa bonom.

Vrijeme valjanosti Simpa bonova

  • 90 dana za bon cijene 27,50 kn
  • 90 dana za bon cijene 55 kn
  • 120 dana za bon cijene 110 kn
  • 180 dana za bon cijene 220 kn

Vrijeme aktivnosti Simpa SIM kartice

  • Tvoja nova Simpa SIM kartica vrijedi 90 dana od prvog ostvarenog poziva (aktivacija kartice).
  • Kartica je aktivna onoliko dugo koliko je vrijeme valjanosti zadnjeg nadoplaćenog bona (90, 120 ili 180 dana).
  • Kad istekne vrijeme valjanosti bona, kartica prelazi u stanje mirovanja koje može trajati najviše 120 dana. Tada možeš primati pozive i poruke, ali ne možeš zvati i slati poruke. Karticu u mirovanju jednostavno aktiviraš novom nadoplatom.
  • Ako svoj Simpa račun ne nadoplatiš za vrijeme mirovanja kartice, slijedi deaktivacija. Zato, na vrijeme nadoplati svoju Simpu :)

Više u Simpa Cjeniku