Valjanost bona

Vrijeme valjanosti Simpa bonova

  • 90 dana za bon cijene 27,50 kn
  • 90 dana za bon cijene 55 kn
  • 120 dana za bon cijene 110 kn
  • 180 dana za bon cijene 220 kn

U razdoblju od 270 dana po isteku valjanosti Simpa bona, moći ćeš samo primati pozive te nadoplatiti svoj Simpa račun. Nakon isteka tog razdoblja, tvoj Simpa broj bit će deaktiviran te će se, nakon isteka sljedećih 180 dana, moći dodijeliti drugom Simpa korisniku.

Valjanost SIM kartice iznosi 90 dana od trenutka aktivacije ukoliko u međuvremenu ne nadoplatiš račun bonom.