Roaming cijene

Povoljnija komunikacija unutar Europske Unije za sve Simpa korisnike

Cjenik usluga u zemljama EEA

Od 30.4.2016. vrijede još niže cijene roaminga za zemlje EEA (EU + Island, Norveška i Lihtenštajn) i omogućuju vam povoljnije razgovore, SMS i internet promet u tim zemljama.
Nove cijene će se automatski primijeniti, a temeljit će se na Vašoj postojećoj tarifi ili opciji kao zbroj nacionale cijene vaših usluga prema ostalim (drugim) mobilnim mrežama u RH i dodatne roaming naknade prema sljedećoj tablici:

Odlazni pozivi iz EEA i prema EEA (min)

Iz tvoje tarife ili opcije se troše minute prema ostalim mobilnim mrežama u RH + roaming naknada od 0,47 kn/min.

Nakon što potrošiš sve minute uključene u tarifu ili opciju koju koristiš, naplaćuje se "cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH"   koja vrijedi za tvoju tarifu uvećana za roaming naknadu od 0,47 kn/min.

Ako u svojoj tarifi ili opciji nemaš uključene minute prema ostalim mobilnim mrežama u RH, naplaćuje se "cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH"   prema cjeniku mobilnih usluga za tvoju tarifu uvećana za roaming naknadu od 0,47 kn/min.

U slučaju da koristiš tarifu u kojoj je zbroj te dvije stavke veći od 1,81 kn/min, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 1,81 kn/min.

Dolazni poziv (min)

0,10 kn/min

SMS

Iz tvoje tarife ili opcije troše se SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH + roaming naknada od 0,19 kn/SMS

Ako si potrošio cijeli paket SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH iz svoje tarife ili opcije ili koristiš tarifu koja nema uključen paket SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, naplaćuje se cijena SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH prema cjeniku mobilnih usluga za tvoju tarifu uvećana za roaming naknadu od 0,19 kn/SMS.
Ukoliko je zbroj te dvije stavke veći od 0,57 kn/SMS, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 0,57 kn/SMS.

MMS

Iz tvoje tarife ili opcije troše se MMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH + roaming naknada od 0,47 kn/MMS

Ako si potrošio cijeli paket MMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH iz svoje tarife ili opcije ili koristiš tarifu koja nema uključen paket MMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, naplaćuje se cijena MMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH prema cjeniku mobilnih usluga za tvoju tarifu uvećana za roaming naknadu od 0,47 kn/MMS.
Ukoliko je zbroj te dvije stavke veći od 1,90 kn/MMS, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 1,90 kn/MMS.

Podatkovni promet (MB)

Iz tvoje tarife ili opcije troši se podatkovni promet za korištenje u RH + roaming naknada od 0,47 kn/MB.

Ako si potrošio cijeli paket podatkovnog prometa iz svoje tarife ili opcije ili koristiš tarifu koja nema uključen paket podatkovnog prometa, naplaćuje se cijena podatkovnog prometa u RH prema cjeniku mobilnih usluga za tvoju tarifu uvećana za roaming naknadu od 0,47 kn/MB.
Ukoliko je zbroj te dvije stavke veći od 1,90 kn/MB, najviša cijena koja se može naplatiti iznosi 1,90 kn/MB.

Obračunske jedinice u EEA: odlazni poziv 30 sekundi u prvoj minuti, kasnije 1 sekunda, dolazni poziv 1 sekunda, prijenos podataka 1 kilobajt. Ako se u okviru domaće tarife ili opcije naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR, ista će se naplaćivati u EU/EEA roamingu pri čemu konačna cijena neće prelaziti 1,81 kn/min. Cijene su izražene sa uključenim PDV-om.

Po uključenju jedne od roaming opcija, prvo se troše minute ili megabajti uključeni u aktiviranoj opciji koji su drugačije od cijena iz EU roaming regulacije koje su zbroj nacionalne cijene usluga prema ostalim mobilnim mrežama i dodatne roaming naknade, a kako je detaljno pojašnjeno prema gore navedenoj tablici. Tek nakon potrošenih minuta/MB uključenih u roaming opcije primjenjuju se cijene iz EU roaming regulacije iz gornje tablice.