Simpa tarifa

Simpa - štima svima!

Prebaci se na Simpu i uživaj u super cijenama!
Simpa tarifa vrijedi za sve korisnike i po njoj ti se računa potrošnja ako nemaš aktivnih opcija. Također, kad potrošiš usluge iz opcija, nastavljaš komunicirati po cijenama Simpa tarife.

Provjeri jesi li na Simpa tarifi!
Pošalji SMS A na 13636 i odaberi broj 5. Ako nisi,
provjeri kako postati Simpa.

  Simpa tarifa Mjesečna Zmajska Mjesečna Zmajić Mjesečna Zmajčić Tjedna Zmajska
Naknada   69 kn/mj.* 45 kn/mj. 35 kn/mj. 17,50 kn/tj.
Pozivi prema svim mrežama 0,99 kn/min Ukupno MB+MIN+SMS:

5.000

Ukupno MB+MIN+SMS:
1100
Ukupno MB+MIN+SMS:
500
Ukupno MB+MIN+SMS: 800
SMS poruke 0,39 kn
Podatkovni promet 0,99 kn/MB
SMS aktivacija na broj 13636   MJESECNA ZMAJIC ZMAJCIC TJEDNA


*Promotivna cijena Mjesečne zmajske opcije od 59 kn vrijedi do 20.3.2017.
Cijene uključuju PDV. Na sve pozive primjenjuje se naknada za uspostavu poziva 0,29 kn.
Obračunska jedinica na sve pozive iznosi 60 sekundi, a za podatkovni promet 1 MB.
Opcije su reaktivirajuće.

Ako si Simpa korisnik i imaš uređaj koji ima pristup 4G mreži, tvoja maksimalno dostupna brzina bit će do 75 Mbit/s za download i do 25 Mbit/s za upload.

Pogledaj uvjete korištenja i cjenik: