Simpa tarifa

Simpa - štima svima!

Želiš li razgovarati po istoj cijeni prema svim mrežama, ne razmišljajući koga i kada zoveš, ili s kojim bonom nadoplaćuješ svoj račun?
Prebaci se na Simpu i uživaj u super cijenama!
Što je veća vrijednost bona, to je niža cijena minute, štima?

Provjeri jesi li na Simpa tarifi!
Pošalji SMS A na 13636 i odaberi broj 5. Ako nisi,
provjeri kako postati Simpa.

osnovna

nadoplata
27,50 kn

nadoplata
55 kn

nadoplata
110 kn

nadoplata
220 kn

Pozivi prema svim mrežama (kn/min)

0,95

0,85

0,65

0,45

0,35

SMS poruke (kn) 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20
Podatkovni promet (kn/MB) 2,00 1,50 1,00 0,50 0,05

Cijene uključuju PDV i Naknadu za pristup mobilnoj mreži. MMS poruke naplaćuju se 1,99 kn/MMS. Na sve pozive primjenjuje se naknada za uspostavu poziva 0,29 kn.

Nakon aktivacije tarife, primjenjuju se osnovne cijene. Ako korisnik prije isteka 30 dana nadoplati ponovno račun bonom više vrijednosti, počet će se primjenjivati niže cijene, a ako nadoplati bonom niže vrijednosti, nove cijene primijenit će se tek po isteku roka od 30 dana.

Od 20.10.2015. godine na Simpa tarifi se uvode nove cijene, neovisne o nadoplaćenom iznosu bona: 0,99 kn/min, 0,99 kn/MB, 0,39 kn/SMS.

Ako si Simpa korisnik i imaš uređaj koji ima pristup 4G mreži, tvoja maksimalno dostupna brzina bit će do 7,2 Mbit/s za download i do 2 Mbit/s za upload.

Pogledaj uvjete korištenja i cjenik: