Upravljanje opcijama, tarifama…

… još je jednostavnije uz broj 13636.

 • Aktivacija opcije - primjer za Zmajsku opciju

 • Provjera stanja računa

 • Deaktivacija opcije

 • Trenutna tarifa/opcija

 • Promjena tarife

 • Naj fiksni broj

 • Promjena jezika na engleski

 • Promjena jezika na hrvatski

 • Roaming postavke

Provjera stanja računa

 • Provjera stanja računa

 • Stanje bonusa računa

 • Stanje bonus minuta

 • Stanje bonus SMS poruka

 • Stanje bonus MB

 • Stanje MB Travel & Surf opcije