Daj nazovi

Ukoliko na svom Simpa računu imaš manje od 50 lipa ne brini, možeš se javiti svojim najdražima!
Svi Simpa korisnici mogu mjesečno poslati do 10 SMS Daj nazovi poruka prema drugim Simpa korisnicima i korisnicima iz HT HR mreže.

 • Na destinaciju 13233 pošalji SMS poruku s brojem korisnika:

  Prima: 13233

  Broj telefona treba biti u formatu +385981234567

 • Korisnik od kojeg tražiš poziv će primiti SMS poruku:

  Od: 13240

  Korisnik usluge SMS Daj nazovi +385981234567 vas moli da ga nazovete.

 • O uspješnom slanju SMS Daj nazovi poruke, dobit ćeš SMS:

  Prima: 13240

  SMS Daj nazovi poruka uspjesno je poslana.

Usluga SMS Daj nazovi bit će ti aktivirana automatski i ne zahtjeva posebnu aktivaciju. Ako na računu imaš više od 0,50 kuna, slanje SMS Daj nazovi poruke neće biti moguće, o čemu ćeš biti obaviješten SMS porukom.

Poslane SMS Daj nazovi poruke ne naplaćuju se unutar Republike Hrvatske, a iz inozemstva se naplaćuju po cijeni poslanog SMS-a za Simpa korisnike kada se nalaze u roamingu, prema važećem Simpa cjeniku.