Govorna pošta

Kada se ne možeš javiti jer ti je linija zauzeta, nedostupan si ili ti je mobitel isključen, pozivatelj ti može ostaviti glasovnu poruku u pretincu Govorne pošte.

Jednostavno pristupi Glasovnoj pošti i preslušavaj poruke, snimi pozdravnu poruku ili mijenjaj lozinku.

Korištenje Govorne pošte

  • Za preslušavanje poruke nazovi broj: 13511
    • Za ponovno preslušavanje za vrijeme slušanja poruke pritisni: 1
    • Za brisanje poruka za vrijeme slušanja poruka pritisni: 5
    • Za preskakanje poruke i preslušavanje sljedećih pritisni: 6
  • Za snimanje ili promjenu pozdravne porukenazovi broj: 1512
  • Za promjenu lozinke i snimanje glasovnog potpisa nazovi broj: 1513

Govorna pošta se ne aktivira automatski ali je vrlo jednostavno možeš aktivirati (i kasnije deaktivirati) pozivom Službi za korisnike.

Obavijest o prispijeću poruke u pretinac za poruke

Nakon što poruka stigne u osobni pretinac, dobit ćeš SMS poruku o prispijeću, s podacima o datumu i vremenu kada je poruka ostavljena u pretincu.

SMS poruke o propuštenim pozivima

Ako pozivatelj prekine poziv za vrijeme pozdravne poruke, odnosno, ne ostavi poruku u tvom pretincu Govorne pošte, primit ćeš besplatnu SMS poruku s informacijama o propuštenim pozivima koja sadržava telefonski broj pozivatelja, broj propuštenih poziva s tog broja te datum i vrijeme posljednjeg poziva.

SMS poruka s informacijama o propuštenim pozivima pristići će na zaslon tvog mobilnog telefona netom nakon uključivanja ili dolaska u područje pokrivenosti signalom, a sadržavt će informacije o najviše 4 posljednja propuštena poziva upućena sa različitih brojeva u posljednja 3 dana. Pozivi korisnika koji koriste uslugu zabrane slanja vlastitog broja neće biti zabilježeni.

Trajanje pretinca i poruka

Pretinac Govorne pošte će se automatski ukinuti ako nisi 30 dana pristupao svom pretincu govorne pošte u obliku podešavanja i preslušavanja poruka ili ako u tom razdoblju prema pretincu nije preusmjeren nijedan poziv.

Nepreslušane poruke se čuvaju 4 dana, a preslušane 1 dan. Tvoj pretinac Govorne pošte može zaprimiti do 15 govornih poruka u trajanju do 180 s.

Preslušavanje poruka s drugog telefona

Govornoj pošti s drugog mobilnog ili fiksnog telefona možeš pristupiti tako da nazoveš +3859811XXXXXXX ili +3859911XXXXXXX (gdje je XXXXXXX tvoj Simpa broj, bez 098 ili 099), prekineš govornu poruku pritiskom na tipku #, uneseš lozinku i #. Poslušaj pristigle poruke.

Korisnici koji su svoj broj prenijeli iz neke druge mobilne mreže Govornoj pošti s drugog mobilnog ili fiksnog telefona mogu pristupiti tako da nazovu +385 99 xxx XXXXXXX (xxx je pozivni broj - 091, 092 ili 095, a XXXXXXX vaš 6- ili 7-znamenkasti broj). Ovaj način mogu koristiti i korisnici s pozivnim brojevima 098 i 099.

Cijena usluge

U Hrvatskoj:

Poziv na brojeve 1512 i 1513 besplatan je za sve Simpa korisnike ukoliko zovu sa svog mobilnog telefona.

Preslušavanje poruka s mobilnog telefona za Simpa korisnike naplaćuje se kao poziv unutar mreže, a sukladno Cjeniku.

Preusmjeravanje poziva na Govornu poštu se ne naplaćuje, osim kada si gost u mreži stranog operatora (roamingu).

U roamingu:

Poziv prema Govornoj pošti na brojeve: +3859813511, 003859813511, 13511 +3859913511, 003859913511, iz roaminga naplaćuje se kao roaming poziv sukladno cjeniku, a preusmjeravanje na pretinac govorne pošte je potpuno besplatno.