Prebaci kune

Pravi prijatelji se poznaju kada nema kuna na računu

#onokad ti prijatelju/dečku/sestri ponestane kuna na računu, a baš u tom trenutku nemaju za novi bon… učini dobro djelo i pošalji im dio kuna sa svojeg računa. Sigurno će ti vratiti prvom prilikom

Ako na računu imaš više kuna - na primjer, ako svaki mjesec kupuješ novi bon kako bi ti broj ostao aktivan, a ne potrošiš sav iznos –prebaci koliko god kuna želiš sa svog računa na račun drugog Simpa korisnika ili korisnika bonova Hrvatskog Telekoma.

Kako prebaciti kune

Važno je znati

  • Prebacivanje kuna moguće je isključivo među korisnicima HT bonova i Simpa tarife.
  • Prebaciti možeš samo zaokružene iznose u kunama, ne lipe. (npr. 1 kn, 24 kn, 320 kn…)
  • Prebačene kune ne produljuju valjanost računa primatelja
  • Prebacivanje kuna naplaćuje se 1 kn s računa pošiljatelja, bez obzira na prebačeni iznos.
  • Ne možeš prebaciti kune s bonus računa, već samo s glavnog računa.
  • Oba računa, pošiljatelja i primatelja, moraju biti aktivni. Ako račun primatelja nije aktivan (nije obavljen prvi poziv ili je istekla valjanost računa), kune će biti prebačene ali ih primatelj neće moći koristiti sve dok ponovo ne aktivira račun nadoplatom bona (ili prvim pozivom ako je novi korisnik).
  • Ukupan iznos kuna na računu primatelja ne može biti veći od 2.000 kn.